Kolędy po angielsku dla dzieci i dorosłych

koledy po angielsku

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych aspektów świąt są kolędy, które wprowadzają nas w atmosferę radosnego oczekiwania i duchowego przeżycia. W naszym artykule pragniemy skierować Waszą uwagę na kolędy po angielsku, które są nie tylko piękne, ale także stanowią doskonały sposób na naukę języka dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy Was do odkrycia najpiękniejszych kolęd angielskich, poznania ich tekstów, tytułów oraz historii, które kryją się za tymi wspaniałymi melodiami. Przygotujcie się na muzyczną podróż, która wypełni Wasze serca radością i świątecznym ciepłem!

O Holy Night

“O Holy Night” to jedna z najbardziej wzruszających i pełnych głębokich emocji kolęd po angielsku.

Ta piękna kolęda opowiada historię narodzin Jezusa Chrystusa i przynosi przesłanie nadziei, miłości i pokoju dla całego świata. Jej melodyjna i pasjonująca linia melodyczna w połączeniu z poruszającymi tekstami sprawiają, że słuchanie i śpiewanie tej kolędy wypełnia serca wzruszeniem i duchową radością.

“O Holy Night” przypomina nam o znaczeniu Bożego Narodzenia i inspiruje nas do kultywowania miłości bliźniego oraz wiary w potęgę Bożej miłości i zbawienia.

Wersja angielska

O holy night, the stars are brightly shining,
It is the night of the dear Saviour’s birth;
Long lay the world in sin and error pining,
‘Till he appeared and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices,
For yonder breaks a new and glorious morn;

Fall on your knees, Oh hear the angel voices!
O night divine! O night when Christ was born.
O night, O holy night, O night divine.

Led by the light of Faith serenely beaming;
With glowing hearts by his cradle we stand:
So, led by light of a star sweetly gleaming,
Here come the wise men from Orient land,
The King of Kings lay thus in lowly manger,
In all our trials born to be our friend;

He knows our need, To our weakness no stranger!
Behold your King! Before Him lowly bend!
Behold your King! your King! before him bend!

Truly He taught us to love one another;
His law is Love and His gospel is Peace;
Chains shall he break, for the slave is our brother,
And in his name all oppression shall cease,
Sweet hymns of joy in grateful Chorus raise we;
Let all within us praise his Holy name!

Christ is the Lord, then ever! ever praise we!
His pow’r and glory, evermore proclaim!
His pow’r and glory, evermore proclaim!

Wersja polska

O święta noc, gwiazdy jasno świecą, To noc narodzin drogiego Zbawiciela; Długo leżał świat w grzechu i błędach tęskniących, Dopóki się nie pojawił i dusza nie poczuła swojej wartości. Dreszczyk nadziei, zmęczony świat się raduje, Bo tam wstaje nowy i chwalebny poranek;

Upadnij na kolana, Och, usłysz anielskie głosy! O boska nocy! O nocy, w której narodził się Chrystus. O noc, o noc święta, o noc boska.

Prowadzony przez światło wiary pogodnie promieniejącej; Ze świecącymi sercami przy jego kołysce stoimy: Więc, prowadzony przez światło słodko świecącej gwiazdy, Oto nadchodzą mędrcy z krainy Orientu, Król królów leżał tak w skromnym żłóbku, We wszystkich naszych próbach urodzony, by być naszym przyjacielem;

On zna naszą potrzebę, Nie obcy dla naszej słabości! Oto wasz Król! Przed Nim pochyl się nisko! Oto wasz Król! twój Król! pochyl się przed nim!

Naprawdę nauczył nas kochać się nawzajem; Jego prawem jest Miłość, a Jego ewangelią jest Pokój; Łańcuchy zerwie, bo niewolnik jest naszym bratem, I w imię jego ustanie wszelki ucisk, Słodkie hymny radości w wdzięcznym Chórze wznoszą nas; Niech wszyscy w nas chwalą Jego Święte Imię!

Chrystus jest Panem, więc zawsze! kiedykolwiek chwalimy! Jego potęgę i chwałę, wiecznie głoś! Jego potęgę i chwałę, wiecznie głoś!

reklama-novakid

We wish you a Merry Christmas

“We Wish You a Merry Christmas” to radosna i przyjemna kolęda świąteczna, która wita słuchaczy z ciepłem i entuzjazmem.

Jej radosne melodie i rymowane słowa sprawiają, że jest idealna do śpiewania i dzielenia się radością z innymi w okresie Bożego Narodzenia. Ta popularna kolęda wyraża serdeczne życzenia dla wszystkich, pragnąc szczęścia, pokoju i radości podczas świąt.

Prosty refren i łatwo wpadające w ucho słowa sprawiają, że jest to również idealna kolęda do śpiewania wspólnie w gronie rodziny i przyjaciół. “We Wish You a Merry Christmas” jest prawdziwym hymnem świątecznym, który dodaje magii i ducha świąt Bożego Narodzenia.

Wersja angielska

We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year!

Good tidings we bring to you and your kin.
We wish you a merry Christmas And a Happy New Year!

Oh, bring us some figgy pudding,
Oh, bring us some figgy pudding,
Oh, bring us some figgy pudding, and bring it right here!

Good tidings we bring to you and your kin.
We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year!

We won’t go until we get some,
We won’t go until we get some
We won’t go until we get some, so bring it right here!

Good tidings we bring to you and your kin.
We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year!

We all like our figgy pudding,
We all like our figgy pudding,
We all like our figgy pudding, with all its good cheer!

Good tidings we bring to you and your kin.
We wish you a merry Christmas And a Happy New Year!

We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year!

Wersja polska

Życzymy Ci wesołych świąt, Życzymy Ci wesołych świąt, Życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Dobre wieści, które przynosimy tobie i twoim krewnym. Życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Och, przynieś nam pudding figowy, Och, przynieś nam pudding figowy, Och, przynieś nam pudding figowy i przynieś go tutaj!

Dobre wieści, które przynosimy tobie i twoim krewnym. Życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Nie pójdziemy, dopóki nie zdobędziemy trochę, Nie pójdziemy, dopóki trochę nie dostaniemy Nie pójdziemy, dopóki trochę nie zdobędziemy, więc przynieś to tutaj!

Dobre wieści, które przynosimy tobie i twoim krewnym. Życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Wszyscy lubimy nasz pudding figowy, Wszyscy lubimy nasz pudding figowy, Wszyscy lubimy nasz budyń figowy z całą jego wesołością!

Dobre wieści, które przynosimy tobie i twoim krewnym. Życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Życzymy Ci wesołych świąt, Życzymy Ci wesołych świąt, Życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Silent Night

“Silent Night” to jedna z najbardziej ikonicznych i uwielbianych kolęd świątecznych na świecie. Jej delikatna i spokojna melodia doskonale oddaje atmosferę cichej i błogosławionej nocy narodzin Jezusa Chrystusa.

Tekst kolędy przenosi nas do Betlejem, do stajenki, gdzie spoczywa nowo narodzone Dzieciątko wraz z Józefem i Maryją.

Ta piękna kolęda przypomina nam o magii i znaczeniu Bożego Narodzenia oraz skłania nas do refleksji nad tajemnicą miłości i zbawienia, które przyniósł nam Jezus.

Wersja angielska

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
’Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight!
Glories stream from heaven afar;
Heavenly hosts sing Al-le-lu-ia!
Christ the Savior is born!
Christ the Savior is born!

Silent night, holy night
Son of God, oh, love’s pure light
Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord at Thy birth
Jesus, Lord at Thy birth

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
’Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Wersja polska

Cicha noc święta noc Wszystko jest spokojne, wszystko jest jasne Wokół matki dziewicy i Dziecka
Święte dzieciątko tak delikatne i łagodne Spij w niebiańskim spokoju Spij w niebiańskim spokoju

Cicha noc święta noc! Pasterze drżą na ten widok! Chwały płyną z nieba z daleka; Niebiańskie zastępy śpiewają Al-le-lu-ia! Narodził się Chrystus Zbawiciel! Narodził się Chrystus Zbawiciel!

Cicha noc święta noc Synu Boży, och, czyste światło miłości Rozpromienione światło z Twojej świętej twarzy Wraz ze świtem odkupieńczej łaski Jezu, Panie przy Twych narodzinach Jezu, Panie przy Twych narodzinach

Cicha noc święta noc Wszystko jest spokojne, wszystko jest jasne Wokół matki dziewicy i Dziecka
Święte dzieciątko tak delikatne i łagodne Spij w niebiańskim spokoju Spij w niebiańskim spokoju

O Come, All Ye Faithful

“O Come, All Ye Faithful” to jedna z najbardziej podniosłych i pełnych nadziei kolęd świątecznych. Jej uroczysta melodia i mocne słowa zapraszają wszystkich wiernych do wspólnego świętowania narodzenia Jezusa Chrystusa.

Kolęda ta wyraża radosne i pełne oczekiwania zaproszenie do przybycia do żłóbka, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Królowi.

Jej tekst wyraża wiarę i oddanie, a jej podniosłe refrany sprawiają, że jest idealna do wspólnego śpiewania podczas nabożeństw i mszy świątecznych. “O Come, All Ye Faithful” napełnia serca wiernych duchową radością i podkreśla znaczenie jedności i wspólnoty w czasie Bożego Narodzenia.

Wersja angielska

O Come All Ye Faithful
Joyful and triumphant,
O come ye, O come ye to Bethlehem.
Come and behold Him,
Born the King of Angels;
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.

O Sing, choirs of angels,
Sing in exultation,
Sing all that hear in heaven God’s holy word.
Give to our Father glory in the Highest;
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.

All Hail! Lord, we greet Thee,
Born this happy morning,
O Jesus! for evermore be Thy name adored.
Word of the Father, now in flesh appearing;
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.

Wersja polska

O Przyjdźcie Wszyscy Wierni Radosny i triumfujący, O pójdźcie, o pójdźcie do Betlejem. Przyjdź i zobacz Go, Urodzony Król Aniołów; O przyjdźcie, pokłońmy się Mu, O przyjdźcie, pokłońmy się Mu, O przyjdźcie, pokłońmy się Mu, Chrystus Pan.

Śpiewajcie, chóry aniołów, Śpiewaj w uniesieniu, Śpiewajcie wszyscy, którzy słuchacie w niebie świętego słowa Bożego. Oddaj Ojcu naszemu chwałę na wysokościach; O przyjdźcie, pokłońmy się Mu, O przyjdźcie, pokłońmy się Mu, O przyjdźcie, pokłońmy się Mu, Chrystus Pan.

Wszystkiego najlepszego! Panie, witamy Cię, Urodzony tego szczęśliwego poranka, O Jezu! na wieki niech imię Twoje będzie uwielbione. Słowo Ojca, teraz objawiające się w ciele; O przyjdźcie, pokłońmy się Mu, O przyjdźcie, pokłońmy się Mu, O przyjdźcie, pokłońmy się Mu, Chrystus Pan.

Twelve Days of Christmas

“Twelve Days of Christmas” to zabawna i popularna kolęda świąteczna, która opowiada o serii coraz bardziej obdarowywanych prezentów w okresie dwunastu dni po Bożym Narodzeniu.

Kolęda ta wciąga słuchaczy w rytmiczne powtórzenia i liczenie kolejnych prezentów, tworząc radosną atmosferę świąt. Tekst kolędy zawiera mnóstwo obrazowych elementów, takich jak wróbelki, łabędzie czy grusze, które są symbolem różnych prezentów ofiarowanych przez kochającego obdarowującego.

“Twelve Days of Christmas” przynosi radość, uśmiech i ducha zabawy podczas świątecznych obchodów, a także zachęca do wspólnego śpiewania i celebracji czasu Bożego Narodzenia.

Wersja angielska

On the first day of Christmas
My true love sent to me:
A partridge in a pear tree

On the second day of Christmas
My true love sent to me:
Two turtle doves and
A partridge in a pear tree

On the third day of Christmas
My true love sent to me:
Three French hens
Two turtle doves and
A partridge in a pear tree

On the forth day of Christmas
My true love sent to me:
Four calling birds
Three French hens
Two turtle doves and
A partridge in a pear tree

On the fifth day of Christmas
My true love sent to me:
Five golden rings
Four calling birds
Three French hens
Two turtle doves and
A partridge in a pear tree

On the sixth day of Christmas
My true love sent to me:
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three French hens
Two turtle doves and
A partridge in a pear tree

On the seventh day of Christmas
My true love sent to me:
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three French hens
Two turtle doves and
A partridge in a pear tree

On the eighth day of Christmas
My true love sent to me:
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three French hens
Two turtle doves and
A partridge in a pear tree

On the ninth day of Christmas
My true love sent to me:
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three French hens
Two turtle doves and
A partridge in a pear tree

On the tenth day of Christmas
My true love sent to me:
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three French hens
Two turtle doves and
A partridge in a pear tree

On the eleventh day of Christmas
My true love sent to me:
Eleven pipers piping
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three French hens
Two turtle doves and
A partridge in a pear tree

On the twelfth day of Christmas
My true love sent to me:
Twelve drummers drumming
Eleven pipers piping
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three French hens
Two turtle doves and
A partridge in a pear tree

Wersja polska

W pierwszy dzień Świąt Moja prawdziwa miłość wysłała do mnie: Kuropatwa na gruszy

W drugi dzień Świąt Moja prawdziwa miłość wysłała do mnie: Dwie turkawki i Kuropatwa na gruszy

W trzeci dzień świąt Moja prawdziwa miłość wysłała do mnie: Trzy francuskie kury Dwie turkawki i Kuropatwa na gruszy

W czwarty dzień Świąt Moja prawdziwa miłość wysłała do mnie: Cztery wołające ptaki Trzy francuskie kury Dwie turkawki i Kuropatwa na gruszy

W piąty dzień świąt Moja prawdziwa miłość wysłała do mnie: Pięć złotych pierścieni Cztery wołające ptaki Trzy francuskie kury Dwie turkawki i Kuropatwa na gruszy

W szósty dzień świąt Bożego Narodzenia Moja prawdziwa miłość wysłała do mnie: Sześć gęsi niosek Pięć złotych pierścieni Cztery wołające ptaki Trzy francuskie kury Dwie turkawki i Kuropatwa na gruszy

W siódmy dzień świąt Moja prawdziwa miłość wysłała do mnie: Siedem pływających łabędzi Sześć gęsi niosek Pięć złotych pierścieni Cztery wołające ptaki Trzy francuskie kury Dwie turkawki i Kuropatwa na gruszy

W ósmy dzień świąt Moja prawdziwa miłość wysłała do mnie: Osiem pokojówek doi Siedem pływających łabędzi Sześć gęsi niosek Pięć złotych pierścieni Cztery wołające ptaki Trzy francuskie kury Dwie turkawki i Kuropatwa na gruszy

W dziewiąty dzień świąt Bożego Narodzenia Moja prawdziwa miłość wysłała do mnie: Dziewięć tańczących pań Osiem pokojówek doi Siedem pływających łabędzi Sześć gęsi niosek Pięć złotych pierścieni Cztery wołające ptaki Trzy francuskie kury Dwie turkawki i Kuropatwa na gruszy

W dziesiąty dzień świąt Bożego Narodzenia Moja prawdziwa miłość wysłała do mnie: Dziesięciu lordów skaczących Dziewięć tańczących pań Osiem pokojówek doi Siedem pływających łabędzi Sześć gęsi niosek Pięć złotych pierścieni Cztery wołające ptaki Trzy francuskie kury Dwie turkawki i Kuropatwa na gruszy

W jedenasty dzień świąt Bożego Narodzenia Moja prawdziwa miłość wysłała do mnie: Rurociągi jedenaście dudziarzy Dziesięciu lordów skaczących Dziewięć tańczących pań Osiem pokojówek doi Siedem pływających łabędzi Sześć gęsi niosek Pięć złotych pierścieni Cztery wołające ptaki Trzy francuskie kury Dwie turkawki i Kuropatwa na gruszy

W dwunasty dzień świąt Bożego Narodzenia Moja prawdziwa miłość wysłała do mnie: Dwunastu perkusistów bębni Rurociągi jedenaście dudziarzy Dziesięciu lordów skaczących Dziewięć tańczących pań Osiem pokojówek doi Siedem pływających łabędzi Sześć gęsi niosek Pięć złotych pierścieni Cztery wołające ptaki Trzy francuskie kury Dwie turkawki i Kuropatwa na gruszy

Good King Wenceslas

“Good King Wenceslas” to klasyczna kolęda świąteczna, która opowiada historię Dobrego Króla Wacława, patrona Czech, i jego aktu miłosierdzia w mroźną noc św. Szczepana. Kolęda ta ukazuje wartość współczucia i pomocy drugiemu człowiekowi, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Tekst kolędy przynosi nam obraz odważnego króla, który opuszcza ciepłe mury zamku, aby podarować jedzeniem i ubraniem biednemu chłopcu.

reklama-novakid

“Good King Wenceslas” przypomina nam o wartości altruizmu i potrzebie troszczenia się o innych, szczególnie w okresie świąt. Melodia kolędy jest podniosła i mocno oddziałuje na słuchaczy, inspirując ich do podjęcia działań dobroczynnych i miłosiernych.

Wersja angielska

Good King Wenceslas looked out,
On the feast of Stephen,
When the snow lay round about,
Deep and crisp and even.
Brightly shone the moon that night,
Though the frost was cruel,
When a poor man came in sight,
Gath’ring winter fuel.

‘Hither, page, and stand by me,
If thou know’st it, telling,
Yonder peasant, who is he?
Where and what his dwelling?’
‘Sire, he lives a good league hence,
Underneath the mountain,
Right against the forest fence,
By Saint Agnes’ fountain.’

‘Bring me food and bring me wine,
Bring me pine logs hither,
Thou and I will see him dine,
When we bear them thither.’
Page and monarch forth they went,
Forth they went together,
Through the cold wind’s wild lament,
And the bitter weather.

‘Sire, the night is darker now,
And the wind blows stronger,
Fails my heart, I know not how,
I can go no longer.’
‘Mark my footsteps, my good page,
Tread thou in them boldly,
Thou shalt find the winter’s rage,
Freeze thy blood less coldly.’

In his master’s steps he trod,
Where the snow lay dinted,
Heat was in the very sod,
Which the Saint had printed.
Therefore, Christian men, be sure,

Wealth or rank possessing,
Ye who now will bless the poor,
Shall yourselves find blessing.

Wersja polska

Dobry król Wacław* wyjrzał W święto Szczepana Kiedy śnieg dokoła leżał równy, skrzypiący, głęboki Księżyc jasno noc tę oświetlał Choć mróz był okrutny W zasięgu jego znalazł się biedak co opał na zimę zbierał

Tutaj, paziu, stań przy mej stronie jeśli wiesz kto to, mówże, czy wiesz cokolwiek o owym chłopie Co i gdzie zamieszkuje?” “Panie, on żyje dobry kawał stąd, U gór tych podnóża zaraz jest lasu płot Agnieszki źródło się tam wynurza

Przynieś mi chleb i przynieś mi wino, Przynieś sosnowe pieńki, Jadł będzie, to obaczymy, Zaraz go będziem tam nieśli” Paź i monarcha przed siebie poszli, Poszli razem przed siebie, poprzez wiatru lamenty dzikie, I pogodę tak bardzo gorzką

Podążał za śladami swego pana, gdzie śnieg leżał wgnieciony, ciepło było głęboko w darninie Przez świętego dar naniesiony Niech każdy człowiek pewien będzie, Dobrobyt czy tytuł mający Że ten, kto teraz błogosławi biednych Siebie znajdzie błogosławionym Dobry król Wacław wyjrzał W święto Szczepana Kiedy śnieg dokoła leżał równy, skrzypiący, głęboki Księżyc jasno noc tę oświetlał Choć mróz był okrutny W zasięgu jego znalazł się biedak co opał na zimę zbierał

Panie, noc jest teraz ciemniejsza, A wiatr wieje mocniej, Zawodzi moje serce, nie wiem jak, Nie mogę już iść.
Zaznacz moje kroki, moja dobry paziu, Śmiało w nich stąpaj, Znajdziesz wściekłość zimy, Zamrażaj swoją krew mniej zimno.

Kroczył śladami swego pana, Gdzie śnieg leżał zgnieciony, Ciepło było w samej darni, Którą przygotował Święty. Dlatego, chrześcijanie, bądźcie pewni,

Posiadanie bogactwa lub rangi, Wy, którzy teraz będziecie błogosławić biednych, Znajdziecie błogosławieństwo.

Christ was born on Christmas Day

“Christ Was Born on Christmas Day” to radosna kolęda, która celebruje narodziny Jezusa Chrystusa w dniu Bożego Narodzenia.

Jej melodyjne dźwięki i radosne tempo przypominają nam, że narodziny Jezusa są źródłem radości i nadziei dla całego świata. Tekst kolędy podkreśla, że Jezus narodził się w święty dzień Bożego Narodzenia, aby przynieść zbawienie i odkupienie dla ludzkości.

Śpiewanie tej kolędy napełnia nas serdecznym uczuciem i przypomina nam o istocie świąt oraz prawdziwym znaczeniu Bożego Narodzenia. “Christ Was Born on Christmas Day” to hymn pełen duchowej głębi, który zachęca nas do skupienia się na narodzinach Jezusa i podziękowania za Jego dar życia.

Wersja angielska

When Christ was born, when Christ was born
On Christmas day, on Christmas Day
When Christ was born on Christmas Day.
Oh how I want to be in that number,
When Christ was born on Christmas Day.

Oh when we hear, oh when we hear
The Christmas Bells, the Christmas Bells
Oh when we hear the Christmas Bells.
Oh how I want to be in that number,
When we hear the Christmas Bells.

When Christ was born, when Christ was born
On Christmas day, on Christmas Day
When Christ was born on Christmas Day.
Oh how I want to be in that number,
When Christ was born on Christmas Day.

Oh when we hear, oh when we hear
The Angels sing, the Angels sing
Oh when we hear the Angels sing.
Oh how I want to be in that number,
When we hear the Angels sing.

When Christ was born, when Christ was born
On Christmas day, on Christmas Day
When Christ was born on Christmas Day.
Oh how I want to be in that number,
When Christ was born on Christmas Day.

Oh when the stars, oh when the stars
Begin to shine, begin to shine
Oh when the stars begin to shine.
Oh how I want to be in that number,
When the stars begin to shine

When Christ was born, when Christ was born
On Christmas day, on Christmas Day
When Christ was born on Christmas Day.
Oh how I want to be in that number,
When Christ was born on Christmas Day.

Oh how I want to be in that number
When Christ was born on Christmas day.
Oh how I want to be in that number
When Christ was born on Christmas,
born on Christmas, born on Christmas Day!

Wersja polska

Kiedy narodził się Chrystus, kiedy narodził się Chrystus W Boże Narodzenie, w Boże Narodzenie Kiedy Chrystus urodził się w Boże Narodzenie. Och, jak ja chcę być w tym numerze, Kiedy Chrystus urodził się w Boże Narodzenie.

Och, kiedy słyszymy, och, kiedy słyszymy Świąteczne dzwonki, świąteczne dzwonki Och, kiedy usłyszymy świąteczne dzwony. Och, jak ja chcę być w tym numerze, Kiedy słyszymy świąteczne dzwony.

Kiedy narodził się Chrystus, kiedy narodził się Chrystus W Boże Narodzenie, w Boże Narodzenie Kiedy Chrystus urodził się w Boże Narodzenie. Och, jak ja chcę być w tym numerze, Kiedy Chrystus urodził się w Boże Narodzenie.

Och, kiedy słyszymy, och, kiedy słyszymy Aniołowie śpiewają, Aniołowie śpiewają Och, kiedy słyszymy śpiew Aniołów. Och, jak ja chcę być w tym numerze, Kiedy słyszymy śpiew aniołów.

Kiedy narodził się Chrystus, kiedy narodził się Chrystus W Boże Narodzenie, w Boże Narodzenie Kiedy Chrystus urodził się w Boże Narodzenie. Och, jak ja chcę być w tym numerze, Kiedy Chrystus urodził się w Boże Narodzenie.

Och, kiedy gwiazdy, och, kiedy gwiazdy Zacznij błyszczeć, zacznij błyszczeć Och, kiedy gwiazdy zaczną świecić. Och, jak ja chcę być w tym numerze, Kiedy gwiazdy zaczną świecić

Kiedy narodził się Chrystus, kiedy narodził się Chrystus W Boże Narodzenie, w Boże Narodzenie Kiedy Chrystus urodził się w Boże Narodzenie. Och, jak ja chcę być w tym numerze, Kiedy Chrystus urodził się w Boże Narodzenie.

Och, jak ja chcę być w tym numerze Kiedy Chrystus urodził się w Boże Narodzenie. Och, jak ja chcę być w tym numerze Kiedy Chrystus narodził się w Boże Narodzenie, urodzony w Boże Narodzenie, urodzony w Boże Narodzenie!

Rudolph the red nosed reindeer

“Rudolph the Red-Nosed Reindeer” to popularna i uwielbiana kolęda, która opowiada o niesamowitej historii renifera o czerwonym nosie.

Ta urocza kolęda została stworzona w 1939 roku i szybko zdobyła serca słuchaczy na całym świecie. Tekst opowiada o Rudolphie, reniferze z wyjątkowym, świecącym czerwonym nosem, który dzięki niemu staje się liderem zespołu Świętego Mikołaja.

Kolęda przekazuje piękne przesłanie o akceptacji, empatii i odkrywaniu własnych unikalnych talentów. “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” przynosi radość, uśmiech i ducha zabawy, dodając magii i radości do atmosfery świąt Bożego Narodzenia.

To kolęda, która łączy pokolenia i przypomina nam o sile przyjaźni oraz o tym, że każdy ma w sobie coś wyjątkowego do ofiarowania światu.

Wersja angielska

You know Dasher and Dancer
and Prancer and Vixen,
Comet and Cupid and
Donner and Blitzen,
But do you recall,
The most famous reindeer of all?

Rudolph the Red-Nosed Reindeer
Had a very shiny nose,
And if you ever saw it,
You would even say it glows.

All of the other reindeer
Used to laugh and call him names,
They never let poor Rudolph
Join in any reindeer games.

Then one foggy Christmas Eve,
Santa came to say:
“Rudolph with your nose so bright,
Won’t you guide my sleigh tonight?”

Then how the reindeer loved him
As they shouted out with glee:
“Rudolph the Red-Nosed Reindeer,
You’ll go down in history.
You’ll go down in history.”

Wersja polska

Znasz Dashera i Dancera i Prancer i Lisica, Kometa i Kupidyn i Donnera i Blitzena, Ale czy pamiętasz, Najsłynniejszego renifer ze wszystkich?

Rudolf Czerwono nosy renifer Miał bardzo błyszczący nos, A jeśli kiedykolwiek to widziałeś, Można nawet powiedzieć, że świeci.

Wszystkie inne renifery śmiały się i wyzywały go, Nigdy nie pozwolili biednemu Rudolfowi bawić wspólnie się.

Potem w jedną mglistą Wigilię, Mikołaj przyszedł powiedzieć: „Rudolph z twoim nosem tak jasnym, Czy nie poprowadzisz dzisiaj moich sań?

Więc jak renifery go kochały Gdy krzyczeli radośnie: “Rudolf Czerwono nosy renifer, Przejdziesz do historii. Przejdziesz do historii”.

Deck the Halls

“Deck the Halls” to energetyczna kolęda, która zachęca nas do przygotowań i ozdabiania domu na święta Bożego Narodzenia. Jej radosna melodia i wesołe teksty sprawiają, że jest idealna do śpiewania i rozpoczynania atmosfery świątecznej radości.

Kolęda ta namawia nas do “ozdobienia sali świerkowymi gałązkami” i “ubrania się w stroje świąteczne”. “Deck the Halls” przynosi nam wesołą atmosferę i inspiruje do tworzenia pięknych dekoracji świątecznych.

Wersja angielska

Deck the halls with boughs of holly,
Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.
’Tis the season to be jolly,
Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.

Don we now our gay apparel,
Fa-la-la, la-la-la, la, la, la
Troll the ancient Yule-tide carol,
Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.

See the blazing Yule before us
Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.
Strike the harp and join the chorus
Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.

Follow me in merry measure
Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.
While I tell of Yule-tide treasure
Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.

Fast away the old year passes
Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.
Hail the new, ye lads and lasses
Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.

Sing we joyous all together
Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.
Heedless of the wind and weather
Fa-la-la-la-la, la-la, la, la,
Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.

Wersja polska

Udekoruj sale konarami ostrokrzewu, Fa-la-la-la-la, la-la, la, la. To pora na wesołość, Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.

Załóżmy teraz nasze gejowskie stroje, Fa-la-la, la-la-la, la, la, la Trolluj starożytną kolędę bożonarodzeniową, Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.

Zobacz płonące Yule przed nami Fa-la-la-la-la, la-la, la, la. Uderz w harfę i dołącz do chóru Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.

Podążaj za mną w radosnej mierze Fa-la-la-la-la, la-la, la, la. Podczas gdy ja opowiadam o bożonarodzeniowym skarbie Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.

Szybko mija stary rok Fa-la-la-la-la, la-la, la, la. Witajcie nowi, chłopcy i dziewczęta Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.

Śpiewajmy radośnie wszyscy razem Fa-la-la-la-la, la-la, la, la. Nie bacząc na wiatr i pogodę Fa-la-la-la-la, la-la, la, la, Fa-la-la-la-la, la-la, la, la.

Jingle Bells

“Jingle Bells” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych kolęd świątecznych na świecie. Jej radosna melodia i tekst o dzwoniących dzwonkach doskonale oddają ducha i atmosferę świąt Bożego Narodzenia.

Ta piosenka zachęca nas do udziału w zimowych zabawach, podróży saniami i śpiewania razem wesołych refrenów. “Jingle Bells” to kolęda, która rozpala radość i entuzjazm, przynosząc nam poczucie wspólnoty i świątecznej magii.

Jej melodia wpada w ucho, a radosne słowa sprawiają, że jest idealna do śpiewania zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Wersja angielska

Dashing through the snow
in a one-horse open sleigh,
O’er the fields we go,
laughing all the way.
Bells on bob-tails ring,
making spirits bright.
What fun it is to ride and sing
a sleighing song tonight, oh!

Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way.
Oh what fun it is to ride
in a one-horse open sleigh, hey!
Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way.
Oh what fun it is to ride
in a one-horse open sleigh!

Now the ground is white,
go it while you’re young.
Take the girls tonight,
sing this sleighing song.
Get a bob-tailed bay,
two-forty for his speed,
and hitch him to an open sleigh
and you will take the lead, oh!

Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way.
Oh what fun it is to ride
in a one-horse open sleigh, hey!
Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way.
Oh what fun it is to ride
in a one-horse open sleigh!

Oh what fun it is to ride
in a one-horse open sleigh!

Wersja polska

Pędząc przez śnieg
W jednokonnych saniach
Jedziemy przez pola
Śmiejąc się cały czas
Dzwonki na saniach dzwonią
Rozweselając nas
Co za radość tak jechać i śpiewać
Tę kuligową piosenkę dziś

Dzwonki dzwonią, dzwonki dzwonią
Dzwonią przez całą drogę
Co za radość tak jechać
W jednokonnych saniach
A dzwonki dzwonią, dzwonki dzwonią
Dzwonią przez całą drogę
Co za radość tak jechać
W jednokonnych saniach

Dzień lub dwa dni temu
Pomyślałem, że się przejadę
I wkrótce panna Fanny Bright
Siedziała obok mnie
Koń był mizerny i chudy
Pechowy bardzo był
Wpadł w poślizg
i to nas przygnębiło

Dzień lub dwa dni temu
Muszę opowiedzieć tę historię
Wyszedłem na dwór, na śnieg
I przewróciłem się na plecy
Pewien gentelmen przejeżdżał
W jednokonnych saniach
Zaśmiał się ze mnie gdy
Leżałem rozłożony
I szybko odjechał

Teraz ziemia jest biała
Ciesz się tym póki jesteś młody
Weź dziewczyny dziś
I śpiewajcie tę kuligową piosenkę
Weź konia z przyciętym ogonem
Prędkość dwa czterdzieści
Zaprzęgnij go do sań
I trzask! Przejąłeś dowodzenie

Źrodło tłumaczenia: https://antyteksty.com/tlumaczenia-piosenek/jingle-bells/

Santa Claus is coming to Town

“Santa Claus is Coming to Town” to porywająca kolęda, która wskazuje na zbliżające się przybycie Świętego Mikołaja. Jej melodyjna i energetyczna melodia sprawia, że jest idealna do śpiewania i tańczenia w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Tekst kolędy przypomina nam, że Mikołaj jest w drodze, aby obdarować nas prezenty i spełnić nasze świąteczne życzenia.

“Santa Claus is Coming to Town” napełnia nas duchem oczekiwania i ekscytacji, szczególnie dla najmłodszych, którzy z niecierpliwością wyczekują przyjścia Świętego Mikołaja.

Ta radosna kolęda przynosi uśmiech na twarze i tworzy atmosferę magii i radości podczas świąt Bożego Narodzenia. To piosenka, która dodaje świątecznemu nastrojowi dodatkowego uroku i entuzjazmu.

Wersja angielska

You better watch out,
You better not cry,
You better not pout,
I’m telling you why,
Santa Claus is coming to town.

He’s making a list,
He’s checking it twice,
He’s gonna find out who’s naughty or nice
Santa Claus is coming to town.

He sees you when you’re sleeping
And he knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake

You better watch out!
You better not cry
You better not pout, I’m telling you why
’Cause Santa Claus is coming to town

He sees you when you’re sleeping
And he knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake.

You better watch out!
You better not cry
You better not pout, I’m telling you why
Santa Claus is coming to town.

You better watch out!
You better not cry
You better not pout, I’m telling you why
Santa Claus is coming to town.
I mean the big fat man with the long white beard
Is coming to town!

Wersja polska

Lepiej uważaj, lepiej nie płacz Lepiej nie denerwuj się, powiem ci dlaczego Święty Mikołaj przybywa do miasta,

On robi listę sprawdza ją dwa razy, Dowie się kto był niegrzeczny i grzeczny Święty Mikołaj przybywa do miasta.

Widzi cię kiedy śpisz On wie, kiedy nie śpisz, Wie, czy byłeś zły czy dobry, Więc bądź dobry na miłość boską!

Lepiej uważaj, lepiej nie płacz Lepiej nie denerwuj się, powiem ci dlaczego Święty Mikołaj przybywa do miasta,

On wie kiedy śpicie i wie kiedy się budzicie. Wie kiedy byliście niedobrzy albo dobrzy. Więc bądź dobry na miłość boską!

Lepiej uważaj, lepiej nie płacz Lepiej nie denerwuj się, powiem ci dlaczego Święty Mikołaj przybywa do miasta,

Lepiej uważaj, lepiej nie płacz Lepiej nie denerwuj się, Powiem ci dlaczego
Święty Mikołaj przybywa do miasta,

Lepiej uważaj, lepiej nie płacz Lepiej nie denerwuj się, Powiem ci dlaczego
Święty Mikołaj przybywa do miasta,

Mam na myśli wielkiego grubasa z długą białą brodą. On przyjeżdza do miasta.

Dlaczego kolędy do świetny sposób na naukę języka angielskiego dla dzieci?

Kiedy dzieci śpiewają kolędy po angielsku, nie tylko uczą się nowych słów i zwrotów, ale również doskonalą swoje umiejętności wymowy. Śpiewając popularne kolędy takie jak “Jingle Bells” czy “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”, dzieci poznają naturalną melodię języka angielskiego i z łatwością zapamiętują nowe słowa.

Nauka języka poprzez kolędy to również świetny sposób na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Dzieci uczą się słuchać, odpowiadać na pytania, opowiadać historie i tworzyć zdania, używając słów z tekstów kolęd. Ponadto, śpiewanie kolęd razem z innymi dzieciakami w grupie buduje poczucie wspólnoty i zachęca do aktywności grupowych.

Świąteczne kolędy po angielsku dla dzieci to także okazja do zgłębiania kultury anglojęzycznej. Poprzez kolędy, dzieci mogą dowiedzieć się więcej o tradycjach Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych, oznaczających radość, prezenty, Mikołaja i spotkania rodzinne.

Zapewnij swojemu dziecku wyjątkowe doświadczenie nauki języka angielskiego w świątecznym klimacie, śpiewając kolędy po angielsku razem. To nie tylko świetna zabawa, ale również skuteczny sposób na rozwijanie umiejętności językowych i poszerzanie wiedzy o kulturze anglojęzycznej. Przygotujcie się na świąteczne śpiewanie i naukę w jednym!

Kolędy po angielsku dla dzieci i dorosłych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę