Wierszyki po angielsku dla dzieci

wierszyki po angielsku dla dzieci

Wierszyki stanowią nieodłączną część dzieciństwa, pobudzając wyobraźnię, ucząc języka i przekazując wartości. Dla dzieci uczących się języka angielskiego, wierszyki po angielsku stają się nie tylko narzędziem edukacyjnym, ale także sposobem na odkrywanie piękna i bogactwa tego języka. Od krótkich rymowanek do słynnych utworów, bogactwo angielskich wierszyków dla dzieci pozwala na eksplorację różnorodnych tematów, od przyrody po przyjaźń, od zwierząt po obowiązki codzienne. W tym artykule zgłębimy świat angielskich wierszyków dla najmłodszych, odwiedzając przedszkola, szukając inspiracji do recytacji oraz poznając klasyki literatury dziecięcej.

Dlaczego wierszyki idealnie nadają się do nauki języka angielskiego?

Wierszyki są doskonałym narzędziem do nauki języka angielskiego z wielu powodów:

  1. Rytm i melodyjność: Wierszyki często posiadają rytmiczne struktury i melodyjne frazy, co ułatwia zapamiętywanie słów i fraz. Dzieci mogą łatwo naśladować intonację i rytm, co pomaga w utrwalaniu nowych wyrażeń.
  2. Powtarzalność: Wierszyki często zawierają powtarzające się frazy lub dźwięki, co sprzyja powtórzeniu i utrwaleniu słownictwa oraz struktur gramatycznych.
  3. Wizualizacja: Wierszyki często opowiadają o konkretnych sytuacjach lub obrazach, co pomaga wizualizować znaczenie słów i wyrażeń. To wspomaga zrozumienie oraz pamięć słów.
  4. Rymy i zabawa językiem: Wierszyki są pełne rymów i zabawnych konstrukcji językowych, co sprawia, że nauka staje się przyjemna i angażująca. Dzieci chętniej uczą się poprzez zabawę.
  5. Emocjonalne zaangażowanie: Wierszyki mogą budować emocjonalne połączenie, ponieważ często opowiadają o uczuciach, sytuacjach z życia codziennego lub przygodach postaci. To pomaga w budowaniu więzi z językiem i motywuje do dalszej nauki.
  6. Uniwersalność: Wierszyki są dostępne w różnych poziomach trudności i tematach, dzięki czemu można dostosować je do wieku i poziomu zaawansowania uczącego się. Odpowiednio dobrane wierszyki można wykorzystać zarówno do nauki podstawowych słów i zwrotów, jak i do bardziej zaawansowanej praktyki językowej.

W sumie, wierszyki stanowią dynamiczne i wszechstronne narzędzie do nauki języka angielskiego, które angażuje zmysły, rozwija umiejętności językowe i wspiera proces przyswajania nowych słów i struktur gramatycznych.

Krótkie wierszyki po angielsku dla dzieci

Za nim zaczniesz pokazywać dziecku nieco dłuższe wiersze warto zacząć od tych totalnie podstawowych aby nie zniechęcić dziecka do nauki w ten sposób.

Twinkle, Twinkle, Little Star
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!

Mary Had a Little Lamb
Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow;
And everywhere that Mary went,
The lamb was sure to go.

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall;
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again.

Rain, Rain, Go Away
Rain, rain, go away,
Come again another day;
Little Johnny wants to play,
Rain, rain, go away.

The Itsy Bitsy Spider
The itsy bitsy spider climbed up the water spout.
Down came the rain and washed the spider out.
Out came the sun and dried up all the rain,
And the itsy bitsy spider climbed up the spout again.

Five Little Ducks
Five little ducks went out one day,
Over the hills and far away.
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack.”
But only four little ducks came back.

Te wierszyki są popularne wśród dzieci na całym świecie i mogą być świetnym sposobem na naukę języka angielskiego poprzez rytm, rymy i powtarzalność.

Wierszyki o codziennych czynnościach

Wierszyki o codziennych czynnościach są niezwykle pomocne w nauce języka angielskiego dla dzieci, ponieważ pozwalają na eksplorację słownictwa związanego z różnymi aktywnościami dnia codziennego.

Build a tee pee, come inside
Build a tee pee, come inside
Close it tight so we can hide
Bunny ears, Bunny ears, playing by a tree.
Criss-crossed the tree, trying to catch me.
Bunny ears, Bunny ears, jumped into the hole,
Popped out the other side beautiful and bold.

Brush your teeth
Brush your teeth, brush your teeth,
Give them all a treat.
Brush up and down and all around,
To keep them clean and neat.
In the morning and at night,
Clean them twice a day.
Brush up and down and all around,
Keep fillings well away.

Brush our teeth
This is the way we brush our teeth,
Brush our teeth, brush our teeth.
Gently, gently, round and round,
To keep them clean and sweet.
You will have a pretty smile,
Pretty smile, pretty smile.
You will have a pretty smile,
Because you brushed your teeth.

GERMS!
Wash your face and hands with soap,
Wash them every day!
Keeping clean by using soap
Will help keep germs away

Bubble Bath
I emptied my bubble bath into the tub,
Determined to get myself thoroughly scrubbed.
The bottle had said “ONLY ONE CAP OR TWO”,
So I poured in the lot to see what it would do!

That still didn’t seem quite enough to get clean,
So I followed it up with another fifteen.
Then three bars of soap and a dozen shampoo,
And two broken bath bombs to finish my brew!

I’ll cut to the chase, this did not turn out well,
As the burbling, foaming bath bubbles did swell!
It wasn’t all bad, I was clean and smelt sweet,
But outside my soap suds had buried the street!

Poprzez opisywanie takich czynności jak mycie zębów, wiązanie butów czy sprzątanie, dzieci uczą się konkretnych słów i zwrotów, które są niezbędne do opisu tych działań.

Ponadto, wierszyki o codziennych czynnościach mogą również zawierać elementy edukacyjne, takie jak opisywanie kolejności wykonywania czynności czy podawanie przydatnych zwrotów.

Dzieci mogą także identyfikować się z bohaterami wierszyków, co może dodatkowo motywować je do nauki.

Wierszyki do nauki liczenia po angielsku

Nauka liczenia po angielsku jest niezwykle istotna, ponieważ liczby są nieodłączną częścią codziennych rozmów w języku angielskim.

Od podawania wieku po zakupy w sklepie, od wskazywania godziny po wymienianie ilości przedmiotów – znajomość liczb jest kluczowa dla efektywnej komunikacji.

TWO LITTLE FEET
Two little feet go stamp, stamp, stamp
Two little hands go clap, clap, clap
One little body stands up straight stand
One little body goes round and round
One little body sits quietly down.

The Ants go Marching 
The ants go marching one by one
Hoorah! Hoorah!
The ants go marching one by one,
Hoorah! Hoorah!
The ants go marching one by one,
The little one stops to suck his thumb
And they all go marching down to the ground to get out of the rain.

Ten Green Bottles
Ten green bottles
Hanging on the wall
Ten green bottles
Hanging on the wall
And if one green bottle
Should accidentally fall
There’ll be nine green bottles
Hanging on the wall

Once I Caught A Fish Alive
One two three four five once I caught a fish alive,
Six seven eight nine ten then I let him go again,
Why did you let him go because he bit my finger so,
Which finger did he bite?
This little finger on my right!

One, two – buckle my shoe
One, two – Buckle my shoe;
Three, four – Shut the door;
Five, six – Pick up sticks;
Seven, eight – Lay them straight;
Nine, ten – A big, fat hen.

Numbers
Number one – a yellow sun;
Number two – the sky is blue,
Number three – a very big tree,
Number four – dirty floor,
Number five – a very sharp knife,
Number six – many red bricks,
Number seven – angels in heaven,
Number eight – a yellow gate,
Number nine- don’t dring wine,
Number ten- a big, fat man,

Zrozumienie liczb po angielsku umożliwia dzieciom poruszanie się w świecie anglojęzycznym, budowanie relacji z innymi oraz wyrażanie swoich potrzeb i preferencji.

Dlatego też, wykorzystanie wierszyków do nauki liczenia po angielsku może być bardzo skuteczną metodą, ponieważ rytmiczna struktura i powtarzalność liczb w wierszykach pomaga w ich zapamiętywaniu i utrwalaniu.

Poprzez regularne praktykowanie liczenia w formie zabawnej i angażującej, dzieci szybko nabierają pewności w posługiwaniu się liczbami w języku angielskim.

Dodatkowo, nauka liczenia w połączeniu z elementami rytmicznymi i rymami sprawia, że proces ten staje się bardziej atrakcyjny i przyjemny dla uczących się.

Wierszyki z wyliczankami

Wyliczanki to wierszyki, które często zawierają powtarzalne frazy lub sekwencje słów, które są recytowane w rytmiczny sposób, często towarzysząc jakimś działaniom lub zabawie.

Te wierszyki mogą być bardzo pomocne w nauce języka angielskiego dla dzieci, ponieważ łączą w sobie elementy rytmiczne, rymy i powtarzalność, co ułatwia zapamiętywanie i utrwalanie nowych wyrażeń.

Icky, bicky
Icky, bicky, soda, cracker,
Icky, bicky boo.
Icky, bicky, soda, cracker,
Out goes you!

I like
I like coffee, I like tea,
I want you to play with me!
I like coffee, I like tea,
I like my friends, and they like me!

Birthday
Apples, peaches, pears and plums,
Tell me when your birthday comes!
Januray… February… March…

Rickety, tickety
Rickety, tickety,
Look at me.
How many fingers
Can you see?
1… 2… 3… 4…

Animals
See you later, alligator,
After a while crocodile,
Take care, polar bear,
Give a hug, ladybug,
See you soon, racoon,
Out the door, dinosaur,
Give us a kiss, goldfish,
Hit the road, happy toad,
Bye, bye, butterfly.

Opposites
Big and small, short and tall;
Narrow and wide, heavy and light;
Good and bad, happy and sad;
Open and closed, yes and no.
Fast and slow, young and old;
Empty and full, push and pull;
Hard and soft, on and off;
Short and long, weak and strong.
Laugh and cry, wet and dry;
Hot and cold, new and old;
Left and right, day and night;
In and out; whisper and shout;
Rough and smooth, warm and cool;
Curly and streight, asleep and awake;
Stop and go, high and low;
Up and down, square and round;

Dzięki swojej zabawnej i interaktywnej naturze, wyliczanki stymulują aktywność umysłową i kreatywność dzieci, co przyczynia się do ich motywacji do nauki języka angielskiego.

Ponadto, często wyliczanki są łatwe do zapamiętania, co sprawia, że są doskonałym narzędziem do praktykowania języka poza klasą.

Śmieszne wierszyki do nauki angielskiego

Śmieszne wierszyki są doskonałym narzędziem do nauki języka angielskiego, ponieważ połączenie humoru z edukacją może sprawić, że proces uczenia się staje się bardziej przyjemny i angażujący dla dzieci.

Te wierszyki często zawierają zabawne sytuacje, postacie lub absurdalne pomysły, które mogą rozbawić i zainteresować uczących się.

There Once Was A Man With A Beard
There was an Old Man with a beard,
Who said “It is just how I feared,”
Two Owls and a hen,
For Larks and a wren,
Have all built their nests in my beard

At the Zoo
First I saw the white bear, then I saw the black;
Then I saw the camel with a hump upon his back;
Then I saw the grey wolf, with mutton in his maw;
Then I saw the wombat waddle in the straw;
Then I saw the elephant a-waving of his trunk;
Then I saw the monkeys – mercy, how unpleasantly they smelt!

Do You Carrot All for Me?
Do you carrot all for me?
My heart beets for you,
With your turnip nose
And your radish face,
You are a peach.
If we cantaloupe,
Lettuce marry:
Weed make a swell pear.

Don’t Be Silly
Are there bugs that live on the moon?
Can July come before June?
Can the sun ever feel cold?
“Don’t be silly” I’m often told.

Why can’t we live under the sea?
The creatures there seem so happy.
Why does cheese look like gold?
“Don’t be silly” I’m often told.

So why are things the way they are?
Has it always been, right from the start?
Will Mickey Mouse ever get old?
“Don’t be silly” I’m often told.

So, in good time I know I’ll grow,
And I will learn, this I know.
I’ll ask my questions and be bold,
“And that’s not silly” I’ll be told.

A Snow Man
Oh, the beautiful snow!
We’re all in a glow—
Nell, Dolly, and Willie, and Dan;

For the primest of fun,
When all’s said and done,
Is just making a big snow man.

Two stones for his eyes
Look quite owlishly wise,
A hard pinch of snow for his nose;

Then a mouth that’s as big
As the snout of a pig,
And he’ll want an old pipe, I suppose.

Then the snow man is done,
And to-morrow what fun
To make piles of snow cannon all day,

And to pelt him with balls
Till he totters and falls,
And a thaw comes and melts him away.

Dzięki swojej zabawnej formie, śmieszne wierszyki mogą pomóc dzieciom w zapamiętywaniu słów i zwrotów, a także w budowaniu pewności siebie w używaniu języka angielskiego.

Ponadto, humor może sprzyjać lepszej integracji z językiem, ponieważ dzieci są bardziej skłonne do zapamiętywania treści, które wywołują emocje.

Podczas nauki języka angielskiego wierszykami, ważne jest, aby dopasować je do wieku i poziomu zaawansowania uczących się, tak aby były zarówno zabawne, jak i zrozumiałe.

Można wybierać wierszyki, które zawierają zabawne dźwięki, rymy lub nonsensowne opowieści, które przyciągną uwagę dzieci i zachęcą je do aktywnego uczestnictwa w nauce.

Słynne wierszyki po angielsku dla dzieci

Poznaliście już wiele wierszyków w tym mniej bądź bardziej popularne. Teraz chcemy wam pokazać sławne wierszki, które często uczone są anglojęzyczne dzieci.

The Crocodile
How doth the little crocodile
Improve his shining tail,
And pour the waters of the Nile
On every golden scale!
How cheerfully he seems to grin,
How neatly spreads his claws,
And welcomes little fishes in,
With gently smiling jaws!

When I Was One
When I was one,
I had just begun.
When I was two,
I was nearly new.
When I was three,
I was hardly me.
When I was four,
I was not much more.
When I was five,
I was just alive.
But now I am six,
I’m as clever as clever.
So I think I’ll be six
Now and forever.

Jack And Jill
Jack and Jill
Went up the hill
To fetch a pail of water,
Jack fell down
And broke his crown
And Jill came tumbling after.
Up Jack got
And home did trot
As fast as he could caper,
Went to bed
To mend his head
With vinegar and brown paper.

Baa, Baa Black Sheep
Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full;
One for the master,
And one for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane

Old MacDonald
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a pig. E-I-E-I-O.
With an oink oink here.
And an oink oink there.
Here an oink.
There an oink.
Everywhere an oink oink.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O.
With a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a horse. E-I-E-I-O.
With a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
And a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a sheep. E-I-E-I-O.
With a baaa baaa here.
And a baaa baaa there.
And a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
And a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a cow. E-I-E-I-O.
With a moo moo here.
And a moo moo there.
And a baaa baaa here.
And a baaa baaa there.
And a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
And a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a turkey. E-I-E-I-O.
With a gobble-gobble here,
And a gobble-gobble there,
And a moo moo here.
And a moo moo there.
And a baaa baaa here.
And a baaa baaa there.
And a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
And a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
E-I-E-I-O

Niezależnie czy Polska czy Anglia, dzieci mają wiele sławnych wierszyków do nauki, które poszerzają ich słownictwo.

Wierszyki po angielsku dla dzieci w przedszkolu

Angielski w przedszkolu stanowi niezwykle cenny element edukacyjny, który wprowadza dzieci w fascynujący świat języka angielskiego już od najwcześniejszych lat.

W przedszkolu dzieci mają okazję nie tylko zetknąć się z nowym językiem, ale również odkrywać go poprzez zabawę, śpiew, ruch i interakcje z rówieśnikami oraz nauczycielami.

Bed in Summer
In winter I get up at night
And dress by yellow candle-light.
In summer, quite the other way,
I have to go to bed by day.

I have to go to bed and see
The birds still hopping on the tree,
Or hear the grown-up people’s feet
Still going past me in the street.

And does it not seem hard to you,
When all the sky is clear and blue,
And I should like so much to play,
To have to go to bed by day?

Mary’s Lamb
Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow,
And every where that Mary went
The lamb was sure to go;
He followed her to school one day—
That was against the rule,
It made the children laugh and play,
To see a lamb at school.

And so the Teacher turned him out,
But still he lingered near,
And waited patiently about,
Till Mary did appear;
And then he ran to her, and laid
His head upon her arm,
As if he said—”I’m not afraid—
You’ll keep me from all harm.”

“What makes the lamb love Mary so?”
The eager children cry—
“O, Mary loves the lamb, you know,”
The Teacher did reply;—
“And you each gentle animal
In confidence may bind,
And make them follow at your call,
If you are always kind.”

Leap Year Poem
Thirty days hath September,
April, June and November.
All the rest have thirty-one,
Excepting February alone.
And that has twenty-eight days clear,
And twenty-nine in each leap year.

Who Has Seen the Wind
Who has seen the wind?
Neither I nor you.
But when the leaves hang trembling,
The wind is passing through.
Who has seen the wind?
Neither you nor I.
But when the trees bow down their heads,
The wind is passing by.

Little Things
Little drops of water,
Little grains of sand,
Make the mighty ocean,
And the pleasant land.

So the little moments,
Humble though they be,
Make the mighty ages,
Of Eternity.

So the little errors,
Lead the soul away,
From the paths of virtue,
Far in sin to stray.

Little deeds of kindness,
Little words of love,
Help to make earth happy,
Like the Heaven above.

Wprowadzenie języka angielskiego w przedszkolu ma wiele korzyści.

Po pierwsze, dzieci w tym wieku są wyjątkowo otwarte na nowe doświadczenia i chłoną wiedzę jak gąbka, co sprawia, że nauka języka angielskiego staje się naturalną i przyjemną częścią ich codziennego życia.

Po drugie, nauka angielskiego w przedszkolu od najmłodszych lat przygotowuje dzieci do przyszłej edukacji, dając im solidne podstawy w zakresie rozumienia i komunikacji w języku obcym.

Wiersz po angielsku do recytacji dla dzieci

Recytowanie wierszyków po angielsku to nie tylko zabawa, ale także doskonała okazja do rozwoju umiejętności mówienia przed innymi dla dzieci.

Poprzez recytowanie, dzieci uczą się wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób kreatywny i ekspresyjny, co jest kluczowe dla rozwoju komunikacyjnego.

Shadow The Dog
There once was a dog called shadow,
His eyes were big they were brown.
Shadow was only two years old,
He was sad on his face was a frown.

He lived in a house in a city,
His house was nice it was good.
Sometimes he’d go in the backyard,
Sometimes walk the whole neighborhood.

One cloudy night, the dog got a fright,
He couldn’t get back in his house.
It was cold out that night and there was no light,
Shadow felt cold and alone.

He ran around the backyard,
He barked and yelped. “Let me in!”
But the house was dark and quiet,
His owner was out, looking for him.

Now shadow is fine, ‘cause after some time,
His owner at last came home.
They hugged really tight and promised that night,
To never go out on their own.

The Canary
Mary had a little bird,
With feathers bright and yellow,
Slender legs—upon my word,
He was a pretty fellow!

Sweetest notes he always sung,
Which much delighted Mary;
Often where his cage was hung,
She sat to hear Canary.

Crumbs of bread and dainty seeds,
She carried to him daily,
Seeking for the early weeds,
She decked his palace gaily.

This, my little readers, learn,
And ever practice duly;
Songs and smiles of love return,
To friends who love you truly.

Mice by Rose Fylman
I think mice
Are rather nice.

Their tails are long,
Their faces small,
They haven’t any
Chins at all.
Their ears are pink,
Their teeth are white,
They run about
The house at night.
They nibble things
They shouldn’t touch
And no one seems
To like them much.

But I think mice
Are nice.

Thunder Shower
The dark cloud raged.
Gone was the morning light.
The big drops darted down:
The storm stood tall on the rose-trees:
And the bees that were getting honey
Out of wet roses,
The hiding bees would not come out of the flowers
Into the rain.

Young and Old
When all the world is young, lad,
And all the trees are green;
And every goose a swan, lad,
And every lass a queen;
Then hey for boot and horse, lad,
And round the world away;
Young blood must have its course, lad,
And every dog his day.

When all the world is old, lad,
And all the trees are brown;
And all the sport is stale, lad,
And all the wheels run down:
Creep home, and take your place there,
The spent and maimed among:
God grant you find one face there
You loved when all was young.

Recytowanie wierszyków wymaga od dzieci koncentracji i skupienia na tekście oraz odpowiedniej dykcji i intonacji. To doskonała okazja do praktykowania płynności w mówieniu oraz pracy nad wymową i akcentem w języku angielskim.

Ponadto, recytowanie wierszyków po angielsku przed innymi dzieci uczynia je bardziej pewnymi siebie w publicznym występowaniu i stwarza poczucie osiągnięcia, gdy są one nagradzane za swoje występy. Daje to dzieciom szansę wyrażenia siebie w sposób artystyczny i rozwijania umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na innych.

Wierszyki po angielsku dla dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę